Ракети. Инструкции за употреба.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Подберете равен и открит терен. Уверете се, че в радиуса на опасната зона няма хора, сгради, дървета, автомобили, леснозапалими предмети или течности, далекопроводи за високо напрежение или други препятствия.

Поставете изделието в метална или друга тръба, закрепена вертикално на земята. Височината на тръбата не трябва да надвишава повече от 2/3 дължината на дървения стабилизатор. Убедете, че изделието може свободно да излети заедно с дървения стабилизатор.

Свалете предпазната капачка. С протегната ръка запалете фитила, след което незабавно се отдалечете на безопасно разстояние минимум 7-9 метра.

РАДИУС НА ОПАСНАТА ЗОНА: 20 МЕТРА.

Препоръчително разстояние до зрителите е минимум 25 – 30 метра.

Ако след запалване изделието не сработи, не се доближавайте до него по-рано от 15 -20 минути.

НЕ СЕ ДОПУСКА: Запалване от ръка; забиване на дървения стабилизатор в земята; надвесване над изделието при запалване; хвърляне в огън; разопаковане и разглобяване; използване не по предназначение или в условия, различни от указаните в инструкцията; да се използва изделие, което не е в срок на годност или е видимо повредено; да се дава на деца; употреба от хора под влияние на алкохол или други упойващи вещества;

ОГНЕОПАСНО! Само за употреба на открито и в безветрено време!

НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ПОЖАР!

За лица над 18 години!

Съхранявайте в сухи помещения, при температура не по-висока от

30 С, далеч от нагревателни уреди.

Съхранявайте или транспортирайте само в потребителската опаковка.

Изхвърляйте с битовите отпадъци, след като сте държали във вода 48 часа.

Съответства със стандартите на Европейския съюз за изискванията за безопасност.

Повече по темата можете да погледнете в раздел: Видео инструкции за употреба.

Вижте видеото...