Политика за осигуряване на защита на картовите данни от Фойерверки Торнадо

Фойерверки Торнадо регулира посредством административни и технически предпазни мерки защитата на личната информация на потребителя от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неупълномощени достъп, разкриване, промяна или унищожаване. 

Онлайн услугите, които предоставя Фойерверки Торнадо ЕООД на своите потребители, използват кодиране чрез слой защитени сокети (SSL) на всички уебстраници, на които се събира лична информация. 

За по-голяма защита на личната информация, докато тя се предава през интернет, е необходимо да използвате браузър с разрешен SSL акто Safari, Firefox, Google Chrome или Internet Explorer

При плащане с ваша Visa или MasterCard, за да Ви предпазим от злоупотреба, прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации, а именно: 

  • сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка; 

  • чрез кода за сигурност (CVV2) се проверява автентичността на вашата карта; 

  • в допълнение, за идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър за онлайн търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за верификация на  международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.