Пиратки. Инструкции за употреба.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Подберете равен и открит терен. Запалете пиратката чрез драсване в драскалото на кибритена кутия, подобно на кибритена клечка или чрез запалване на фитила на изделието.

Веднага след възпламеняването, хвърлете пиратката на разстояние 5-10 метра от вас.

Внимавайте при хвърляне да не попадне в близост до хора, животни, леснозапалими предмети или течности.

РАДИУС НА ОПАСНАТА ЗОНА: 5 - 10 МЕТРА.

Ако след запалване изделието не сработи, не се доближавайте до него по-рано от 15 -20 минути. 

НЕ СЕ ДОПУСКА: хвърляне в огън; разглобяване; използване не по предназначение или в условия, различни от указаните в инструкцията; да се използва изделие, което не е в срок на годност или е видимо повредено; да се дава на деца; употреба от хора под влияние на алкохол или други упойващи вещества;

ОГНЕОПАСНО! Само за употреба на открито и в безветрено време!

НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ПОЖАР! 

За лица над 18 години!

Съхранявайте в сухи помещения, при температура не по-висока от  30 С, далеч от нагревателни уреди.

Съхранявайте или транспортирайте само в потребителската опаковка.

Изхвърляйте с битовите отпадъци, след като сте държали във вода 48 часа.

Съответства със стандартите на Европейския съюз за изискванията за безопасност.

Повече по темата можете да погледнете в раздел: Видео инструкции за употреба.  
Вижте видеото...