Летящи фойерверки. Инструкции за употреба.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Подберете равен и открит терен. Закрепете изделието на равна, твърда, хоризонтална повърхност. Уверете се, че в радиуса на опасната зона няма хора, сгради, дървета, автомобили, леснозапалими предмети или течности, далекопроводи за високо напрежение или други препятствия.

Поставете изделието на равна, твърда, хоризонтална повърхност. Обърнете внимание, че летящите фойерверки могат да излетят само от равна повърхност, тъй като за да излетят е необходимо да се развъртят. При запалването им в сняг или трева, летящите фойерверки не успяват да се развъртят и да излетят.

С протегната ръка, запалете фитила и незабавно се отдалечете  на безопасно разстояние.

РАДИУС НА ОПАСНАТА ЗОНА: 15  МЕТРА.

Препоръчително разстояние за зрителите  е минимум 15 –20 метра.

Ако след запалване изделието не сработи, или не изстреля всички заряди, не се доближавайте до него по-рано от 15 -20 минути. Не се опитвайте да го запалите отново!

НЕ СЕ ДОПУСКА: Надвесване над изделието при запалване; хвърляне в огън; разопаковане и разглобяване; използване не по предназначение или в условия, различни от указаните в инструкцията; да се използва изделие, което не е в срок на годност или е видимо повредено; да се дава на деца; употреба от хора под влияние на алкохол или други упойващи вещества;

ОГНЕОПАСНО! Само за употреба на открито и в безветрено време!

НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ПОЖАР! 

За лица над 18 години!

Съхранявайте в сухи помещения, при температура не по-висока от 30 С, далеч от нагревателни уреди.

Съхранявайте или транспортирайте само в потребителската опаковка.

Изхвърляйте с битовите отпадъци, след като сте държали във вода 48 часа.

Съответства със стандартите на Европейския съюз за изискванията за безопасност.

Повече по темата можете да погледнете в раздел: Видео инструкции за употреба.  

Вижте видеото...