Лицензии и разрешителни

Разполагаме с разрешение за търговия и с разрешение за употреба.